Nieuw Cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige subsidie

Nieuw Cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige subsidie

Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, kunnen vanaf 11 juni om 9:00 uur een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds.

-