Leiden, Raamsteeg 2, Leiden

Bedrijfsverzamelgebouw voor kunst en wetenschap, geen ruimte beschikbaar

De eerste plannen voor het Natuurhistorisch Museum werden ontwikkeld in 1892-1895. Realisatie vond plaats in de jaren 1900-1911, naar ontwerp van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst. Het museum is een markant voorbeeld van de toenmalige rijksarchitectuur, waarin diverse contemporaine, technische en constructieve verworvenheden werden toegepast. Aard en schaal - onder meer de opstelling van grote zoogdieren - van techniek en architectuur maken het goed geconserveerde gebouw uniek.

Het object is bovendien bouwhistorisch van buitengewoon grote betekenis.

Het monument is nu tijdelijke te huur. Gezien de geschiedenis en de toekomst van het monument willen we het aanbieden aan huurders die een kunst en/of wetenschap bedrijven.

-